اطلاعیه سوم نام کاربری و گذرواژه

اطلاعیه سوم نام کاربری و گذرواژه

"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری": پیرو مکاتبات ارسال شده به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع مبنی بر ارائه "گذرواژه و رمز عبور" جهت تکمیل فرم های الکترونیکی "خلاصه وضعیت موسسه" وهمچنین یادداشت منتشره مورخ۰۹/۰۸/۹۶ در پورتال خدمات رسانی مرکز و نظر به اهمیت و فوریت موضوع، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا اقدام مقتضی برای تکمیل و ارجاع فرم های یاد شده صورت پذیرد. در صورت درخواست اطلاعات بیشتر، سرکار خانم جبارپور (کارشناس مرکز) با شماره تلفن ۸۲۲۳۴۱۸۷ آماده پاسخگویی می باشد. شایان یادآوری است اطلاعات مندرج در فرم های یاد شده به عنوان یکی از مستندات برگزاری کمیسیون دائمی و هیات امنا خواهد بود.