فرم و مدارک لازم برای صدور موافقت وزیر با انتصاب رئیس پیشنهادی هیأت امنا

تعداد دانلود :۱۵۲۹
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹


فرم و مدارک لازم برای صدور موافقت وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری با انتصاب رئیس پیشنهادی توسط هیات امنای موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی


نظر شما :