بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد موسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد دانلود :۱۰۷۶
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۲


بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد موسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: نمایندگان وزیر دستوالعمل نظارت مؤسسات غیر انتفاعی عملکردنظر شما :