نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۴ ( ساماندهی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مدیریت سبز
بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ (اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ مورخ ۹۶/۶/۱۱ ( ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )
بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ مورخ ۹۶/۴/۲۷ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امنا
دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ مورخ ۹۶/۴/۳ در خصوص ارائه برنامه راهبردی
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلی
بخشنامه میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان ها
پیوست های دستور العمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری
بخشنامه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶
دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶
بخشنامه حضور نماینده امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امنا
بخشنامه حضور معاون تحقیقات و فناوری در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امنا
بخشنامه آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی
دستورالعمل کار دانشجویی
دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۷۴۰۳ مورخ ۹۵/۷/۲۴(دستورالعمل هدایت پایان نامه ها )
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور