نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوریکلیات
بخشنامه شماره ۱۷۱۸۸/۱۵ مورخ ۹۷/۲/۳ (در خصوص لزوم تهیه سامانه سامان ها)قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۱۵/۳۰۰۵۷۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ در خصوص اصلاحیه مواد ۶۹ و ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در باره بازنشستگی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۴ ( ساماندهی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلیقوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ در خصوص اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت هلمیاعضای هیات علمی
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی( نامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ مورخ ۹۷/۴/۱۲کلیات
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ (اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ مورخ ۹۶/۶/۱۱ ( ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ مورخ ۹۶/۴/۲۷ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امناقوانین و مقررات
دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ مورخ ۹۶/۴/۳ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصیدانشجویی
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان هاکلیات
پیوست های دستور العمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
بخشنامه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
بخشنامه حضور نماینده امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات