بخشنامه شماره ۱۵/۸۷۵۹۹ در خصوص حذف تبصره ۵ ماده ۵۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۹

مرجع تایید کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۹ مرداد ۱۳۹۵