آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تشكیلات، مالی و معاملاتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه سازماندهی و تشکیلاتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه مانده اعتباراتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 26 آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه اصلاحیه آیین نامه مالی معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 273298درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامهتشكیلات، مالی و معاملاتی
آیین نامه نهایی مالی معاملاتی (الگو)تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 6271درخصوص حسابداری تعهدیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه برای برگزاری نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص تصویب بودجه سال 88 و اصلاحیه بودجه سال 87تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه۸۹۲۴ درخصوص تصویب بودجه های تفصیلی در هیات امنا تا شهریور ماهتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه55318درخصوص الزام موسسات غیرانتفاعی به تعیین حسابرس رسمیتشكیلات، مالی و معاملاتی