آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کلیات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه 94452درخصوص ارسال نقطه نظرات برای تدوین آیین نامه های مصوب هیات امناکلیات
بخشنامه ارسال مستندات قبل از تشکیل جلسه هیأت امناکلیات
بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسهکلیات
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات۰۳ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ در خصوص ارسال گزارش عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوریکلیات۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعیکلیات۱۲ تیر ۱۳۹۷
بخشنامه فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 95کلیات
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
بخشنامه هماهنگی با واحدهای ذیربطکلیات
تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسه موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۹۵۱۱۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸کلیات۲۸ مرداد ۱۳۹۹
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیاتکلیات
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات۱۳ مهر ۱۳۹۵
صورتجلسه هیأت امنای مؤسسات غیر وابسته (الگو)کلیات
کاربرگ تنظیم دستور جلسه و نمونه تکمیل شدهکلیات
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان هاکلیات