آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیقوانین و مقررات
بخشنامه آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشیقوانین و مقررات
بخشنامه حضور معاون تحقیقات و فناوری در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
بخشنامه حضور نماینده امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
بخشنامه در خصوص شهریهقوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ در خصوص ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )قوانین و مقررات۱۱ شهریور ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ در خصوص ساماندهی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلیقوانین و مقررات۰۴ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)قوانین و مقررات۱۳ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۷۱۸۸/۱۵ در خصوص لزوم تهیه سامانه سامان هاقوانین و مقررات۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امناقوانین و مقررات۲۷ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیبخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیقوانین و مقررات
بخشنامه161816درخصوص آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمیقوانین و مقررات
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های  امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷قوانین و مقررات۰۱ بهمن ۱۳۹۷