آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه جذب و بکار گیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبه در واحدهای پژوهشیاعضای هیات علمی
بخشنامه حق التدریس اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص پایه های استحقاقی و تشویقیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص تمدید الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی هیات علمیاعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز ( بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت امنای دانشگاه تهران )اعضای هیات علمی
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلیتشكیلات، مالی و معاملاتی
آیین نامه نهایی مالی معاملاتی (الگو)تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه55318درخصوص الزام موسسات غیرانتفاعی به تعیین حسابرس رسمیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه۸۹۲۴ درخصوص تصویب بودجه های تفصیلی در هیات امنا تا شهریور ماهتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه برای برگزاری نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص تصویب بودجه سال 88 و اصلاحیه بودجه سال 87تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 6271درخصوص حسابداری تعهدیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامهتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 273298درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه اصلاحیه آیین نامه مالی معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 26 آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه مانده اعتباراتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه سازماندهی و تشکیلاتتشكیلات، مالی و معاملاتی
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
بخشنامه مدیریت سبزکلیات