آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه در خصوص شهریهقوانین و مقررات
بخشنامه در خصوص تمدید الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص پایه های استحقاقی و تشویقیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 26 آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه حق التدریس اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه جذب و بکار گیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبه در واحدهای پژوهشیاعضای هیات علمی
بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسهکلیات
بخشنامه پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی مسابقات ورزشیدانشجویی
بخشنامه اصلاحیه آیین نامه مالی معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه ارسال مستندات قبل از تشکیل جلسه هیأت امناکلیات
بخشنامه 70617درخصوص تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمیدانشجویی
بخشنامه 273298درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامهتشكیلات، مالی و معاملاتی
الحاقیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
اصلاحی ماده 57 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
آیین نامه نهایی مالی معاملاتی (الگو)تشكیلات، مالی و معاملاتی
آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجیاعضای هیات علمی
آیین نامه داخلی هیات امنا و دستورالعمل کمیسیون دائمی موسسات وابسته به وزارت متبوعآموزشی - پژوهشی
آیین نامه داخلی هیات امنا برای موسسات وابسته به سایر دستگاههای اجراییآموزشی - پژوهشی
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآموزشی - پژوهشی